Tao Post 淘胖子集运”正式更名为“Tao Post 淘胖子集运

关于Tao Post更名及网站界面升级的通知

尊敬的客户:

       因战略规划需要,即日起,“Tao Post 淘胖子集运”正式更名为“Tao Post 淘胖子集运”,官方网站 www.tao-post.com 和功能都不变哦!

        另,为了提升整体形象,给新老客户更好的使用体验,官网的界面在7月份将进行持续升级改造。升级过程中会员的各项功能使用不受影响哈!

        为庆祝更名和网站升级,我们还将推出优惠活动,欢迎大家关注!


                                 Tao Post 淘胖子集运 


Tags: